jump to navigation

Meteorologia 21 mayo, 2013

Posted by tonimartel in SENDERISME.
add a comment

Per mitjà de l’estudi dels fenòmens que ocorren en l’atmosfera la meteorologia tracta de definir el clima, predir el temps, comprendre la interacció de l’atmosfera amb altres subsistemes, etc.

El coneixement de les variacions climàtiques ha sigut sempre de summa importància per al desenvolupament de l’agricultura, la navegació, les operacions militars i la vida en general.

METEOROLOGÍA

Clasificaciondelasnubes

Anuncios

Ruta 3r trimestre 12 marzo, 2013

Posted by tonimartel in SENDERISME.
add a comment

Tened en cuenta que la entrega del trabajo será después de Semana Santa.

Hay que exponerlo en clase y realizar la ruta.

GUIAJE FINAL CURS

images

Aus 26 febrero, 2013

Posted by tonimartel in SENDERISME.
add a comment

Aquesta Guia interactiva dels ocells de Menorca presenta una selecció de les 151 espècies d’aus nidificants, hivernants i migrants més comunes a l’illa. Cada espècie està presentades en forma de fitxa i es facilita la seva busqueda clasificant els noms, tant populars com científics, en ordre alfabètic. Aquestes fitxes inclouen l’espècie il·lustrada juntament amb un text on s’indiquen els trets bàsics i més distintius, tant morfològics com de conducta, per a la seva identificació al camp, així com els hàbitats que preferentment ocupen i la seva distribució geogràfica a nivell mundial.

Llistat aus per estudiar

Llistat aus per estudiar

fotja

Geología de Menorca 26 febrero, 2013

Posted by tonimartel in SENDERISME.
add a comment

L a distribució geològica de Menorca és prou característica. L’illa està separada en dues grans unitats geològiques per una línia pràcticament recta que va des de el Port de Maó fins a Cala Morell, al nord de Ciutadella. La part més antiga correspon a la zona nord, on podem trobar un mosaic de materials de diferent color, edat i composició.

GEOLOGIADEMENORCA

geologia de menorca

Talayots i Taulas. Trepucó 13 febrero, 2013

Posted by tonimartel in SENDERISME.
add a comment

Los primeros indicios de pobladores humanos que tenemos en Menorca se remontan hacia el final del tercer milenio AC, protagonizados por las gentes que traen consigo la utilización del cobre, así como la plena introducción de las habituales especies domesticadas. Estos pobladores vinieron posiblemente de la Península Ibérica, de donde trajeron la corriente del megalitismo, reflejada en la construcción de dólmenes con fines funerarios. Aunque hay dólmenes en todo el archipiélago, los ejemplares de Menorca se han conservado mucho mejor, además de que son más numerosos.

TALAYOTS I TAULAS

TREPUCO

El documento que nos comentó Elena Sintes. Saca tus conclusiones.

Parc Rubió 13 febrero, 2013

Posted by tonimartel in SENDERISME.
add a comment

Algunes comunitats vegetals tenen, en l’àmbit popular, un nom que les defineix: alzinar, murtar… Així, quan ens referim a l’alzinar, per exemple, no pensam en un lloc on només hi ha alzines, sinó que ho feim pensant en un lloc en què hi ha alzines i tota una sèrie de plantes més que solen acompanyar les alzines. La recreació d’algunes de les comunitats vegetals menorquines és la base de la distribució de les plantes al parc Rubió i Tudurí.

Parc Rubio Guia

rubio6

Bolets a Menorca 5 febrero, 2013

Posted by tonimartel in SENDERISME.
add a comment

Aquesta guía, produïda per GOB Menorca, és una interessant guia didàctica que ofereix una visió global dels bolets: Que son, que mengen, els principals bolets comestibles i tòxics, etc.. Amb la col·laboració de la Conselleria …

Bolets a Menorca. Guia didàctica

GuiaBolet

L’aigua a Menorca 5 febrero, 2013

Posted by tonimartel in SENDERISME.
add a comment

L’aigua és un element bàsic, tant per a la vida com per a gran quantitat d’activitats econòmiques. Malgrat la importància indiscutible que té, no s’aconsegueixen aplicar polítiques que facin canviar de manera substancial les inèrcies que arrossegam del passat. Però hem d’aconseguir fer-ho, perquè és possible i, sobretot, molt necessari.

aigua_menorca_document

Es_water_cont

Orientar-se amb el mapa 29 noviembre, 2012

Posted by tonimartel in SENDERISME.
add a comment

L’orientació superficial s’empra quan les referències de la realitat, reflectides al plànol, són molt clares. Primer agafa el plànol amb les dues mans i col·loca’l davant teu. Després vas girant el plànol fins que el que vegis en el plànol coincidesqui amb el que veus en el paisatge. Aquest tipus d’orientació permet un desplaçament ràpid i segur. Per exemple, amb el plànol
de l’Institut, si et trobes davant les escales que pugen a la porta principal de l’institut i tens el plànol a les teves mans, el vas girant fins que hi trobis la referència de les escales, i que a la part esquerra del plànol aparegui l’arbre i a la part dreta, el pàrking. Ja tens el plànol orientat, no t’ha semblat senzill?

Haz click aquí para descargar los apuntes de orientación con el mapa

 

La brújula 28 noviembre, 2012

Posted by tonimartel in SENDERISME.
add a comment

La brújula es un instrumento que sirve de orientación y que tiene su fundamento en la propiedad de las agujas magnetizadas. Por medio de una aguja imantada señala el Norte magnético, que es distinto del Norte geográfico. Utiliza como medio de funcionamiento el magnetismo terrestre.

Haz click aquí para descargar los apuntes del manejo de la brújula